STUDIO DOTTORE

COMMERCIALISTA

Mauro Vidrigh

STUDIO DOTTORE COMMERCIALISTA M. VIDRIGH | Via Vittorio Veneto 150, 33018 Tarvisio (UD) | P.I. 01701540062 |

Tel. +39 042840531 | info@studiocommercialistavidrigh.eu | P. IVA: 01843670306
 

STUDIO DOTTORE COMMERCIALISTA M. VIDRIGH | Via Vittorio Veneto 150, 33018 Tarvisio (UD) | P.I. 01701540062 |

Tel. +39 042840531 | info@studiocommercialistavidrigh.eu | P. IVA: 01843670306
 

STUDIO DOTTORE

COMMERCIALISTA

Mauro Vidrigh 

 

20.jpeg

 

Szanowni Państwo,

Biuro Rachunkowo-Doradcze Vidrigh Mauro istnieje na rynku od 1994 roku. Naszym celem jest profesjonalne świadczenie usług dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wypełnianie ustalonych zobowiązań Klientów, jak i wspieranie Ich w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwami.

 

 

Posiadamy licencję Ordine dottori commercialisti - esperti contabili di Udine n. 395 na prowadzenie ksiąg rachunkowych
i jesteśmy na liście doradców podatkowych,
a działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem OC.

Współpracujemy również z zaprzyjaźnionymi firmami audytorskimi oraz kancelariami prawnymi. Korzystając z naszych usług zapewniamy Państwu kompleksową obsługę przez doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oraz wykształcony personel posiadający  długoletni staż pracy w księgowości.

Insert title

Insert a subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

 

a)  Ksiegi rachunkowe
b)  Ksiiegi przychodów i rozchodów
c)  Ewidencjia przychodów
d)  Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
e)  Raportowanie i przekazywanie informacji

      rozliczeniowych, raportów specjalnych, w

      językach obcych - zgodnie z wymogami  firmy

      matki
 

Insert title

Insert a subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Usługi w zakresie ksiegowosci

Insert title

Insert a subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

a)  Obsługa kadrowa
      o  Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z 

          obowiązującymi przepisami.
      o  Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej            dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
      o  Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich

          i szkoleń bhp.
      o  Sporzadzanie regulaminów wewnętrznych

          pracodawcy( regulamin pracy , regulamin      

          wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu    

          świadczeń socjalnych)

      o  Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów

          cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
      o  Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
      o  Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i

          ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
 

b)  Obsługa płacowa
      o  Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie

          systemów płac w ramach umów o pracę

          funkcjonujących u pracodawcy.
     o  Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych

         deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów

         miesięcznych.
     o  Sporządzanie rocznych informacji o dochodach 
 

Insert title

Insert a subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS (INPS/INAIL)

a)  opinie prawne
b)  konsultacje

c)  Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
e)  Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i

     pośrednictwo w zakresie leasingu i kredytow bankowych
c)  Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i

     leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy

     finansowania.
d)  Analizy finansowe:
        o    business plan
        o    prognozy:
                     bilansu
                     rachunku zysków i strat
                     przepływów pieniężnych
         o    analiza wskaźnikowa
 

Insert title

Insert a subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Doradztwo podatkowe i finansowe

Pomoc w postępowaniu podatkowym

 

a)  Opracowanie odwołań

b)  Opracowanie skarg do NSA

c)  Czynny udział w postępowaniu podatkowym
 

 

a)  Reprezentacja podatkowa
b)  Wyprowadzanie zaległości podatkowych

c)  Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań

      podatkowych
d)  Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej

 

 

 

  • Rejestracja bezporednia do celow wat we Wloszech (uzyskiwanie numeru identyfikacji podatkowej)
  • Rozliczanie watu z wloskim fiskusem i odzyskiwanie watu
  • Prowadzenie ksiegowosci
     
     

Obsluga firm prowaszacych sprzedaz on line na ternie Wloch